Zaujímam sa o budúcnosť, pretože v nej hodlám stráviť zvyšok života. Charlie Chaplin

Finančná Gramotnosť

Naučme sa pracovať s peniazmi

Svet financií môže byť jednoduchý, zrozumiteľný a zábavný.

Banner dve percentá

Výhody hrania Finančnej slobody pre školy, ako aj pre žiakov a hráčov:

Tu nájdete všetky výhody (PDF, 330KB)

Certifikovaní lektori CSR projektu Finančná gramotnosť s OVB (projekt spoločenskej zodpovednosti OVB Allfinanz Slovensko) hrajú aj v školskom roku 2022/2023 hru Finančná sloboda na vybraných školách. Pozrite si o nej klip:

Čo je finančná gramotnosť?

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách.

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

Na Slovensku sú jej zásady zakotvené v Národnom štandarde finančnej gramotnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Čo je finančná sloboda?

Finančná sloboda znamená možnosť voľby. Finančne nezávislý človek chodí do práce nie z ekonomickej nutnosti, ale preto, že ho to baví. Je to stav, keď máme dostatok aktív, ktoré generujú pasívny príjem.

Kto je OVB

OVB Allfinanz Slovensko a. s. je dcérska spoločnosť nemeckej OVB Holding AG. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1993.

OVB je lídrom v oblasti finančného sprostredkovania a nositeľom najsilnejšej značky v znalosti a tradícii. Stará sa takmer o milión klientov a spravuje viac než 2 milióny zmlúv. Disponuje najpočetnejšou sieťou kvalifikovaných finančných sprostredkovateľov a najväčším kmeňom klientov.

Osvete vo finančnej gramotnosti sa v OVB venujeme už 28 rokov. Posledných jedenásť rokov organizujeme na základných školách projekt Moja Família. Považujeme za svoju profesionálnu povinnosť pomáhať zlepšovať finančnú gramotnosť aj na stredných školách. Preto sme vytvorili projekt Finančná Sloboda.

OVB si zakladá na dlhodobom komplexnom finančnom sprostredkovaní s vysokou pridanou hodnotou.

Povedali o nás