Záleží nám
na vzdelaní

Tento portál bol vytvorený na to, aby ukázal, že svet
financií môže byť jednoduchý, zrozumiteľný a zábavný.

CSR projekt spoločenskej zodpovednosti OVB Allfinanz Slovensko sa momentálne
nachádza v pilotnej testovacej fáze. Certifikovaní lektori hrajú v školskom roku
2017/2018 hru na vybraných školách.

Finančná Gramotnosť

Projekt finančnej gramotnosti realizuje najväčšia finančná sprostredkovateľská spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s.
Týmto projektom napĺňa filozofiu svojej spoločenskej zodpovednosti. Ide o nekomerčnú a neziskovú aktivitu tejto finančnej spoločnosti, ktorej cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť v slovenských rodinách, na základných, stredných či vysokých školách, aj v širšej komunite. Najnovšie informácie o projekte si prečítajte tu

logo moja familia

Moja Família

Internetová hra Moja Família je simulátorom rodinného hospodárenia. Žiak v úlohe manažéra rodiny plní potreby jednotlivých členov domácnosti, rieši fixné a variabilné výdavky a snaží sa počas hry ušetriť rodine peniaze na vysnívanú dovolenku.

logo financna sloboda

Finančná Sloboda

Finančná sloboda znamená možnosť voľby. Finančne nezávislý človek chodí do práce nie z ekonomickej nutnosti, ale preto, že ho to baví. Je to stav, keď máme dostatok aktív, ktoré generujú pasívny príjem.

Čo je finančná gramotnosť?

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú
porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych
životných situáciách. Finančná gramotnosť je schopnosť využívať
poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných
finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné
zabezpečenie seba a svojej domácnosti.
Na Slovensku sú jej zásady zakotvené v
Národnom štandarde finančnej gramotnosti
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Čítajte viac

Projekt Moja Família

OVB Allfinanz Slovensko a. s. organizuje od roku 2011 vzdelávací projekt s názvom Moja Família. Ide o projekt finančného vzdelávania určený primárne žiakom druhého stupňa základných škôl. Cieľom projektu je zvýšenie finančnej gramotnosti na slovenských školách. Vychádza v ústrety snahe MŠVVŠ a MF SR budovať u žiakov elementárnu finančnú gramotnosť. Vďaka výučbe spojenej s internetovou formou hry možno očakávať aktívnejší prístup žiakov.

Projekt je koncipovaný ako bezplatná a nekomerčná  spolupráca spoločnosti OVB a škôl. Lektor OVB nepôsobí na žiakov žiadnou formou reklamy. Celá aktivita je koncipovaná ako anonymná, netreba sa teda obávať  akéhokoľvek zneužitia osobných údajov žiaka. K údajom žiakov majú prístup iba príslušní pedagógovia. V školskom roku 2017/2018 prebehne 7. ročník hry.

Finančný sprostredkovateľ OVB pôsobí na škole v úlohe odborného garanta projektu. Jeho lektorská činnosť bude zameraná na učiteľov a ich prostredníctvom na žiakov. Na vopred dohodnutom termíne predstaví lektor učiteľom učebné materiály a urobí im školenie o možnostiach projektu Moja Família. Práca lektora je bez nároku na honorár.

Lektorov Mojej Famílie môžete kontaktovať tu.

Ďalšie informácie k projektu získate na stránke www.mojafamilia.sk v časti s názvom Informácie pre fanúšikov.

hra financna sloboda

Hra Finančná Sloboda

OVB Allfinanz Slovensko pripravilo exkluzívne pre slovenský finančný trh stolovú spoločenskú hru na zlepšovanie finančnej gramotnosti. Počas hry s moderátorom sa 6 – 30 účastníkov stará o finančné plánovanie fiktívnej rodiny. Každý dostane do opatery manželský pár vo veku 30 rokov a prechádza s nimi 30 rokov ich života. Uzatvára im finančné produkty, čelí rôznym nástrahám života. Radí im v množstve finančných príležitostí, či a ako ich majú využiť.

Produkty v hre majú veľa vlastností reálnych produktov, preto sa pri rozhodovaní vychádza z reálneho sveta a podmienok. Účelom hry je splniť všetky ciele rodiny a to sú:
 1. vlastná nehnuteľnosť na bývanie
 2. veľký cieľ rodiny (napr. vzdelanie detí, dovolenka, chata…)
 3. cieľ najväčší a hlavný – finančná nezávislosť aspoň vo veku 60 rokov rodičov.

Moderátori – lektori dodržiavajú Kódex lektora.

O nás

OVB Allfinanz Slovensko je dcérska spoločnosť nemeckej OVB Holding AG. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1993. Je lídrom v oblasti finančného sprostredkovania a nositeľom najsilnejšej značky v znalosti a tradícii. Stará sa takmer o milión klientov a spravuje viac než 2 milióny zmlúv. Disponuje najpočetnejšou sieťou kvalifikovaných poradcov a najväčším kmeňom klientov.

Osvete vo finančnej gramotnosti sa venujeme už 24 rokov. Posledných šesť rokov organizujeme na základných školách projekt Moja Família. Považujeme za svoju profesionálnu povinnosť pomáhať zlepšovať finančnú gramotnosť aj na stredných školách. Preto sme vytvorili projekt Finančná sloboda.

OVB si zakladá na dlhodobom komplexnom finančnom sprostredkovaní s vysokou pridanou hodnotou.

Certifikovaní lektori

Hru Finančná sloboda si s Vami zahrajú kvalifikovaní lektori Finančnej slobody. Je to skupina spolupracovníkov
OVB Allfinanz Slovensko a. s., ktorí absolvovali 11-dňovú odbornú prípravu a ďalšie rozvojové aktivity zamerané
na efektívnu realizáciu tejto hry. Lektor pri hre dodržiava Kódex certifikovaného lektora Finančnej slobody OVB.
Slovenskú verziu pôvodne českej hry Finanční svoboda môže v rámci CSR projektu na Slovensku používať len spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s.

finančná gramotnosť OHaj

Povedali o Finančnej slobode

Certifikovaných lektorov
Študentov
Škôl
Pedagógov

Kontakt

OVB Allfinanz Slovensko a.s.
Kukuričná 8
832 48 Bratislava

Napíšte nám