Ing. Radovan Žuffa

Motto: “Bez boja nie je víťazstvo.”

Región pôsobenia: Západné Slovensko

Spolupracuje s OVB od roku 1999.

zuffaradovan@ovbmail.eu

Radovan Žuffa