Martin Tomčala

Motto: “Ten najväčší projekt, na ktorom potrebuješ pracovať si ty sám.”

Región pôsobenia: Severné Slovensko, Bratislava, Prievidza

Spolupracuje s OVB od roku 2002.

tomcalamartin@ovbmail.eu