Ing. Branislav Vavro

Motto: Neporovnávaj sa s druhými, porovnávaj sa sám so sebou...

Región pôsobenia: Západné Slovensko

Spolupracuje s OVB od roku 2016.

vavrobranislav@ovbmail.eu