Ing. Vladimír Činčura

Motto: Radšej vlastniť 1% v 1 000 firmách, ako vlastniť 100% v jednej firme.

Región pôsobenia: Bratislava

Spolupracuje s OVB od roku 2010.

cincuravladimir@ovbmail.eu