Gabriel Tanóczky

Motto: Investícia do vedomostí vždy prináša najlepšiu návratnosť. (Benjamin Franklin)

Región pôsobenia: Lučenec

Spolupracuje s OVB od roku 2020.