Daniel Valluš

Motto: Kvalita života je priamo úmerná kvalite vzťahov, ktoré počas života vybudujeme.

Región pôsobenia: Stredné Slovensko

Spolupracuje s OVB od roku 2018.