2% z daní

Thank you, a heart-shaped knot of rope

Za šestnásť rokov od svojho vzniku pomohla nezisková organizácia Akadémia vzdelania OVB n.o. ​prostredníctvom nášho CSR projektu spoločenskej zodpovednosti zvýšiť finančnú gramotnosť vyše 100 000 žiakom, študentom a pedagógom na Slovensku.

CSR projekt spoločenskej zodpovednosti pozostáva z dvoch častí – online hry pre základné školy Moja Família a stolovej hry pre žiakov, študentov a pedagógov Finančná sloboda.

Projekt Moja Família je realizovaný už od školského roku 2011/2012. Je určený žiakom základných a stredných škôl a rešpektuje »Národný štandard finančnej gramotnosti« (NŠFG) a »Sprievodcu školským rokom« na príslušný školský rok. Obsahuje výukové podklady a materiály, znalostný test a internetovú aplikáciu, a podporuje u detí znalosť finančných nástrojov, ich fungovania, a zmysluplného využívania.

Žiak berie na seba v hre úlohu manažéra rodiny. Musí plniť potreby jednotlivých členov domácnosti, riešiť fixné a variabilné výdavky a snažiť sa počas hry ešte aj ušetriť rodine peniaze na vysnívanú dovolenku.

Moja Família prebieha na školách po celom Slovensku, zapojilo sa do nej sumárne už viac než 85 000 žiakov, 650 škôl a takmer 4 600 tried.

Druhým projektom na šírenie finančnej gramotnosti, ktorý nezisková organizácia realizuje od školského roku 2017/2018, je Finančná sloboda. Je to stolová hra, ktorá má za cieľ zvýšiť finančnú gramotnosť v rodinách, na základných, stredných aj vysokých školách, ako aj v širšej komunite. Certifikovaní lektori OVB pôsobia ako moderátori hry na školách, kde napomáhajú pri pochopení a upevňovaní finančnej gramotnosti.

Hráči sa v hre starajú o finančné plánovanie fiktívnej rodiny, prechádzajú s nimi 30 rokov ich života, uzatvárajú im finančné produkty, čelia rôznym nástrahám života, radia im v množstve finančných príležitostí. Účelom hry je splniť všetky ciele rodiny, z ktorých najväčší je dosiahnutie finančnej nezávislosti aspoň v dôchodkovom veku.

K dnešnému dňu bolo do hry sumárne zapojených vyše 13 000 študentov, vyše 370 škôl, a takmer 350 pedagógov.

Darovaním svojiich dvoch percent z daní podporíte realizáciu projektov a aktivít na zvyšovanie finančnej gramotnosti slovenských detí. ĎAKUJEME!

Stiahnuť predvyplnené: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (PDF)