Marián Sahajda

Motto: Snaž sa, aby ľudia po stretnutí s tebou odchádzali vždy trochu šťastnejší.

Región pôsobenia: Východné Slovensko

Spolupracuje s OVB od roku 2004.

sahajdamarian@ovbmail.eu