Ing. Peter Matis

Motto: Cieľom mojej práce je, aby sa ľuďom po stretnutí so mnou zvýšila kvalita života.

Región pôsobenia: Stredné Slovensko

Spolupracuje s OVB od roku 2008.