František Šoltýs

Motto: Keď ti ide karta, hraj, ale keď nehráš, nevieš, či ti ide karta.

Región pôsobenia: Východné Slovensko

Spolupracuje s OVB od roku 2004.

soltysfrantisek@ovbmail.eu