Celosvetovú kampaň Global Money Week 2024 priniesla OVB do škôl s hrou Finančná sloboda

Do12. ročníka celosvetovej kampane Global Money Week  organizovanej OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) zameranej na zvyšovanie finančnej gramotnosti, ktorá prebiehala v dňoch 18.3.- 24.3.2024 sa spoločnosť OVB a jej nezisková organizácia OVB Charity & CSR Slovakia zapojili hraním hry Finančná sloboda.

Zážitkové vzdelávanie formou stolovej hry, ktorej cieľom je vzdelávanie vo finančnom plánovaní a dosiahnutie finančnej nezávislosti, bolo počas kampane zamerané prioritne na vzdelávanie študentov základných a stredných škôl, ale aj učiteľov a dospelých občanov. Naši certifikovaní lektori vzdelávali v 10 mestách (Komárno, Ružomberok, Zvolen, Topoľčany, Žiar nad Hronom, Humenné, Prešov, Stará Ľubovňa, Čadca, Rožňava), na 10 školách a tejto aktivity finančného vzdelávania sa zúčastnilo celkovo 438 účastníkov.

OVB sa zapojí do 12. ročníka celosvetovej kampane Global Money Week 2024

OVB Charity & CSR Slovakia, n. o.  sa v termíne od 18. – 24. marca 2024 zapojí do  kampane Global Money Week 2024 formou vzdelávania pedagógov a študentov základných a stredných škôl v oblasti  finančnej gramotnosti pomocou stolovej hry Finančná sloboda.

Global Money Week je každoročná celosvetová kampaň, ktorá má za úlohu zvýšiť povedomie o dôležitosti finančnej gramotnosti. Aj vďaka nej môžu byť mladí ľudia finančne uvedomelí a postupne si osvojovať vedomosti, zručnosti, postoje a správanie potrebné na prijímanie správnych finančných rozhodnutí a na dosiahnutie finančnej nezávislosti a odolnosti.

Tohtoročná téma kampane je: Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť (Protect your money, secure your future). Cieľom je zvýšiť povedomie, aké dôležité je prijímať zodpovedné a informované rozhodnutia pri správe svojich financií. Zároveň ostať prezieravý a chrániť svoje peniaze pred možnými hrozbami.

Poznáme víťazov finálového kola!

Celoslovenská súťaž v hraní hry Finančná sloboda 2023 prebiehala od septembra do decembra  2023 v troch kolách – školskom, regionálnom a finálovom.

Na sviatok sv. Mikuláša 6.12.2023 prišlo súťažiť 19 najlepších dvojíc – víťazov regionálnych kôl ( celkovo 38 súťažiacich) z celého Slovenska na Základnú školu M.R. Štefánika 17 v Žiari nad Hronom, kde sa uskutočnilo finálové kolo.  Tri  víťazné dvojice získali od spoločnosti OVB a neziskovej organizácie OVB Charity & CSR Slovakia n.o. hodnotné ceny – tablety a smarthodinky.

  1. miesto: Emma Hundáková a Nikola Mohyláková, Obchodná akadémia Žilina
  2. miesto: Samuel Firda a Adrián Koša, SOŠ stavebná Žilina
  3. miesto: Szabolcs Krastenics a Zoltán Takács,- SOŠ technická Komárno

Tešíme sa na súťaž opäť na budúci rok.

Celoslovenská súťaž v hraní Finančnej slobody 2023 prebieha na celom Slovensku!

Súťaž, ktorú v septembri  spustila Nezisková organizácia OVB Charity& CSR Slovakia n.o . prebieha aktuálne na 53 školách po celom Slovensku a súťaží v ňom 1495 žiakov . Do regionálnych kôl postupujú najlepšie dvojice študentov 4. ročníkov, ktoré vyhrajú školské kolo. Regionálne kolá budú prebiehať v 10 okresných mestách. Do finále postúpia dve najlepšie dvojice regionálnych kôl. Tešíme sa, že vďaka nášmu CSR projektu sa môžu študenti stredných škôl vzdelávať vo finančnej gramotnosti hravou formou a prostredníctvom súťaže porovnať úroveň svojich vedomostí. Tri najúspešnejšie dvojice čakajú vo finále hodnotné ceny.

Celoslovenská súťaž v hraní Finančnej slobody štartuje!

OVB Charity & CSR Slovakia n. o. v septembri 2023 štartuje súťaž v hraní hry finančná sloboda pre študentov 4. ročníkov stredných škôl za účelom zvýšenia ich finančnej gramotnosti. Súťaž bude prebiehať v 3. kolách – školskom, regionálnom a finálovom na celom území Slovenska. Organizátor venuje do súťaže zaujímavé ceny, ktoré získajú 3 najúspešnejšie dvojice. Finálové kolo sa uskutoční 6. 12.2023.

Štatút súťaže Finančná sloboda

Živá atmosféra pri učení s hrou Finančná sloboda

V tomto školskom roku  hrali hru Finančná sloboda na našej škole dve triedy v priemernom počte 18 žiakov. Zúčastňujú sa jej žiaci vyšších ročníkov, ktorí už majú základné vedomosti o bankách, poistení, investovaní. Preto je pre nich táto hra prínosom. Využívajú teoretické vedomosti pri rozhodovaní v rámci hry.  Atmosféra v triede  je vždy veľmi živá, hlavne keď pri hre príde k nepredvídateľným situáciám. Po odohraní prvých dvoch kôl, si žiaci sami žiadajú aj 3. a 4. kolo.

Pre končiace ročníky organizujeme v spolupráci s pani Lettrichovou aj prednášku – workshop o investovaní v budúcnosti. Význam poistenia, odvody a investovanie, aktuálne produkty na finančnom trhu …. Sú to informácie, ktoré študenti využijú už pri prvom zamestnaní, v bankovom a poisťovacom sektore.

Patrí jej srdečné poďakovanie a verím, že v budúcom školskom roku naša spolupráca bude pokračovať.

Ing. Jancková SOŠ obchodu a služieb Martin

Zrealizovali sme prvú súťaž medzi školami

6. októbra 2022 okresný riaditeľ OVB Mgr. Dávid Zalaba odštartoval so svojím tímom certifikovaných lektorov (Ing. Orsolya Juhászová, Mgr. Dávid Michač, Gabriel  Tanóczky) prvú oficiálnu  súťaž v hraní tejto hry na Slovensku.

Súťaž prebiehala 3 mesiace a zapojilo sa do nej 41 škôl z celého Slovenska a hru si zahralo 1167 študentov. Regionálne kolá prebiehali v Galante, Lučenci, v Komárne, v Šahách, Bratislave a v Košiciach. V školských kolách odohrali hru súťažiaci v dvojčlenných tímoch, zostavených v rámci svojej triedy. Najlepšie dvojice postúpili do regionálneho kola. Dve najlepšie hodnotené dvojice z každého regionálneho kola postúpili do finálového kola, ktoré sa uskutočnilo v meste Komárno. 3 najlepšie dvojice  (dvojice súťažiacich, ktorí nadobudli najvyššiu hodnotu majetku v hre), získali hodnotné výhry – tablety, vstupenky na gombasecký letný tábor a smarthodinky. Trieda víťaznej dvojice súťažiacich získala aj putovný pohár, ktorý prejde každý rok do triedy víťazov aktuálneho ročníka. Po ukončení finálového kola sa v Komárne uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhier.

Máme veľkú radosť z úspechov študentov a gratulujeme tímu pána Zalabu, ktorí zrealizovali tento úspešný prvý beh výnimočnej súťaže. Tešíme sa na ďalšie ročníky hrania našej vzdelávacej hry Finančná sloboda.

Vzdelávanie hrou prinieslo OVB aj do Čadce

Úspešné hranie stolovej hry Finančná sloboda pod vedením certifikovaného lektora Martina Tomčalu.

Podujatie sa uskutočnilo dňa 26.1.2023 na Obchodnej akadémii Dušana Metoda Janotu v Čadci. Počas šiestich hodín študenti odohrali dva scenáre s rôznym stupňom náročnosti. O význame tohto spôsobu vzdelávania študentov vo finančnej gramotnosti hovoria aj slová jedného zo študentov: ,,Veľa som sa naučil aj keď som nevyhral. Bolo to zábavné a zároveň poučné. Prvý krát za 4 roky som sa dobre cítil v škole. Takto si predstavujem školstvo.” Radosť zo školy finančnej gramotnosti formou hry si na Obchodnej akadémii v Čadci vyskúšalo takmer 50 študentov.

Vo Finančnej slobode sa súťaží!

Okresný riaditeľ OVB Allfinanz Slovensko Dávid Zalaba dlhodobo úspešne zvyšuje finančnú gramotnosť študentov na školách a aktívne využíva hru Finančná sloboda aj pri svojom podnikaní.

Pod záštitou Akadémie vzdelania OVB, n.o. štartuje od 6. októbra 2022 so svojím tímom certifikovaných lektorov prvú oficiálnu súťaž v hraní Finančnej slobody. V školských, regionálnych, a vo finálovom kole sa jej zúčastnia stovky, ba tisíce maturantov maďarských škôl. Okrem užitočných skúseností a vedomostí do svojho finančného života môžu účastníci súťaže získať aj hodnotné ceny pre víťazov.

Tu nájdete štatút súťaže na stiahnutie (PDF, 270KB).

Itt megtalálod a verseny állapotát letöltésre (PDF, 270KB).

Všetkým účastníkom držíme palce a prajeme príjemné a užitočné zážitky!

Hra Finančná sloboda – excelentný nástroj na vzdelávanie detí i dospelých

»V živote je krásne to, že všetci ľudia majú na výber.« Aj týmto mottom sa v živote a v podnikaní riadi čerstvý okresný riaditeľ BD Dávid Zalaba.

Pán Zalaba, ste úspešný riaditeľ, kto alebo čo vás najviac posunulo v kariére?

Keď som prišiel do OVB, najväčšou motiváciou pre mňa bolo vidieť, že tu viem žiť život podľa mojich predstáv a byť oveľa úspešnejší, ako je bežný priemer na Slovensku. Najviac ma posunulo v kariére to, že som chcel dosiahnuť vyššie ciele, viac cestovať, mať peniaze, ale aj čas na rodinu, priateľov, a popritom mať pasívne príjmy.

Pokračovať v čítaní „Hra Finančná sloboda – excelentný nástroj na vzdelávanie detí i dospelých“