Moja Família

Interaktívna online hra Moja Família je simulátorom rodinného hospodárenia pre žiakov základných škôl.

Žiak berie na seba úlohu manažéra rodiny. Musí plniť potreby jednotlivých členov domácnosti, riešiť fixné a variabilné výdavky a snažiť sa počas hry ešte aj ušetriť rodine peniaze na vysnívanú dovolenku.

Malý chlapec s rodičom ukladajú peniaze do šporiacej sklenenej nádoby

Ciele projektu

OVB Allfinanz Slovensko a. s. organizuje od roku 2011 na základných školách vzdelávací projekt s názvom Moja Família. Ide o projekt finančného vzdelávania určený primárne žiakom druhého stupňa základných škôl na Slovensku.

Cieľom projektu je zvýšenie finančnej gramotnosti na slovenských školách. Vychádza v ústrety spoločnej snahe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu budovať u žiakov základnú finančnú gramotnosť.

Digitálna ilustrácia ryšavého muža v záhrade, ktorý premýšľa o svojej budúcnosti.
Hravá forma a moderný dizajn slúžia k upútaniu detí

Ako to funguje

Pre spestrenie výučby vyvinula spoločnosť OVB internetovú hru Moja Família. Hravým a farebným spracovaním chceme podporiť zvedavosť a participáciu žiakov. V školskom roku 2022/2023 prebieha 12. ročník hry.

Projekt je koncipovaný ako bezplatná a nekomerčná  spolupráca spoločnosti OVB a škôl. Lektor OVB nepôsobí na žiakov žiadnou formou reklamy. Celá aktivita je pripravená tak, že žiaci hrajú anonymne. Netreba sa teda obávať akéhokoľvek zneužitia osobných údajov žiaka. K údajom žiakov v hre majú prístup iba ich pedagógovia.

Dievča s ružovými vlasmi a ryšavý chlapec sa stretávajú pri jabloni - ilustrácia

Finančný sprostredkovateľ OVB pôsobí na škole v úlohe odborného garanta projektu. Jeho lektorská činnosť je zameraná na učiteľov a ich prostredníctvom na žiakov. Vo vopred dohodnutom termíne predstaví lektor učiteľom učebné materiály a urobí im školenie o možnostiach projektu Moja Família. Práca nášho lektora je bez nároku na honorár.

Ďalšie informácie k projektu získajte na stránke www.mojafamilia.sk

Hral/a som Moju Famíliu
Dávam feedback