Živá atmosféra pri učení s hrou Finančná sloboda

V tomto školskom roku  hrali hru Finančná sloboda na našej škole dve triedy v priemernom počte 18 žiakov. Zúčastňujú sa jej žiaci vyšších ročníkov, ktorí už majú základné vedomosti o bankách, poistení, investovaní. Preto je pre nich táto hra prínosom. Využívajú teoretické vedomosti pri rozhodovaní v rámci hry.  Atmosféra v triede  je vždy veľmi živá, hlavne keď pri hre príde k nepredvídateľným situáciám. Po odohraní prvých dvoch kôl, si žiaci sami žiadajú aj 3. a 4. kolo.

Pre končiace ročníky organizujeme v spolupráci s pani Lettrichovou aj prednášku – workshop o investovaní v budúcnosti. Význam poistenia, odvody a investovanie, aktuálne produkty na finančnom trhu …. Sú to informácie, ktoré študenti využijú už pri prvom zamestnaní, v bankovom a poisťovacom sektore.

Patrí jej srdečné poďakovanie a verím, že v budúcom školskom roku naša spolupráca bude pokračovať.

Ing. Jancková SOŠ obchodu a služieb Martin