Zoznam škôl zapojených do projektu Finančná gramotnosť

Súkromná základná škola u Filipa, Ružová 5284/14, Banská Bystrica
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
Gymnázium J. Francisciho – Rimavského, Kláštorská 553/37, Levoča
Základná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany
Základná škola, Školská 297, Jaklovce
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce
Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble
Základná škola, Švedlár 122
Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica
Základná škola s Materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov
Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
Základná škola, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie
Spojená škola, Jarmočná 1, Modrý Kameň
Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany
Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin – Priekopa
Základná škola s Materskou školou Š. Moyzesa, A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom
Ekonomická univerzita v Bratislave, NHF, Dolnozemská cesta 1, Bratislava
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 10, Banská Bystrica
Súkromná SOŠ technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom
Základná škola, ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
Základná škola, Školská 324/8, Trnavá Hora
SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany
Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou
Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Ul. MUDr. Alexandra č. 29, Kežmarok
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen
Technická univerzita vo Zvolene, Katedra Ekonomiky a riadenia LH, T.G. Masaryka 24, Zvolen
Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, Modra
Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737, Humenné
Stredná priemyselná škola Poprad, Mnoheľova 828, Poprad
Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, Košice
SPŠ Strojnícka, Duklianska 1, Prešov
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Katedra financií a účt., Tajovského 10, Banská Bystrica
Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha 2, Martin
Evanjelická spojená škola, M.R.Štefánika 17, Martin
Základná škola Jána Kollára Mošovce, Kollárovo námestie 33, Mošovce
Gymnázium Pankúchova 6, Bratislava 5
SSUŠ animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava
ZŠ J. Alexyho 949/1, Zvolen

 

 

Základná škola s materskou školou J.M. Hurbana, Beckov č. 410
Pedagogická a sociálna akadémia, SNP 509/116, Turčianske Teplice
Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
Základná škola Jilemnického ul. č. 2, Žiar nad Hronom
Základná škola Ul. M.R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom
Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328
Základná škola s materskou školou, Prakovce 307
Základná škola s materskou školou, Nálepkovo 684
Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39, Košice
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom
Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, Bratislava
Súkromná stredná odborná škola, Kopaničná 237, Hliník nad Hronom
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske
Základná škola, Školská 604/17, Heľpa
Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava
Základná škola s Materskou školou, Kočovce 380
Fakulta managementu UK v Bratislave, Odbojárov 10, Bratislava
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Pracovisko Kapušianska 6, Michalovce
SOŠ polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
SOŠ agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov
Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejovo.
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Pov. Bystrica, Elokované prac. v Ilave
Základná škola P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
Gymnázium Golianova 68, Nitra
SPŠ Stavebná, Veľká Okružná 25, Žilina
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
ZŠ Kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom
Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves 
Gymnázium Sv. Františka Assiského, Kláštorská 24, Levoča
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec
SSOŠ ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, Bratislava
Základná škola Mojmírova 2, Zlaté Moravce
Stredná priemyselná škola, Novomeského 5124, Martin
Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno
Spojená škola, Čsl. armády 24, Martin