Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko spustila jedinečný projekt Finančná sloboda

Rýchly vývoj trhu a stále väčšie nároky na spotrebiteľa prinášajú stresové situácie. Ľudia sa pritom často rozhodujú nesprávne, čo môže negatívne ovplyvniť ich súčasnú ako i budúcu finančnú situáciu. Navyše, výsledok prieskumu spoločnosti GfK, ktorý zrealizovala pre OVB Allfinanz Slovensko (ďalej len OVB) ukazuje, že i znalosti finančnej terminológie stredoškolákov dosahujú len priemerné hodnoty.

Aj toto zistenie bolo dôvodom pre spustenie jednej z častí CSR projektu OVB (tj. projektu spoločenskej zodpovednosti) s názvom Finančná sloboda OVB. „Počínajúc školským rokom 2017-2018 sme tento projekt spustili na stredných školách. Je zameraný predovšetkým na zvýšenie finančnej gramotnosti mladej generácie. Ide o moderný spôsob zážitkovej výučby, ktorá prináša zmenu myslenia a správania študentov v riadení osobných financií,“ hovorí Ivica Chačaturianová, prokuristka a riaditeľka odboru vzdelávania OVB. 

Čo prinesie Finančná sloboda hráčom?

Samotná hra Finančná sloboda, ktorá je súčasťou tohto projektu je stolovou hrou s moderátorom pre 6-30 hráčov od 10 rokov. 
Počas hry sa účastníci starajú o peniaze fiktívnej rodiny, do opatery dostanú mladý manželský pár. Prechádzajú s nimi 30 rokov ich života a plnia životné ciele rodiny (bývanie, vzdelanie, dovolenka). Uzatvárajú finančné produkty, sporia si, investujú, čelia rôznym nástrahám života a riešia ich tak, ako by to robili naozaj v živote. „Najvyšším cieľom hry je priviesť hráča k finančnej nezávislosti – stavu, keď má dostatok aktív, ktoré mu generujú pasívny príjem. Do práce už nemusí chodiť z ekonomickej nutnosti, ale len ak chce. A o čase odchodu do dôchodku takisto rozhoduje sám. Finančná sloboda znamená predovšetkým možnosť voľby,“ vysvetľuje Ivica Chačaturianová.

Promo týždne na školách

V posledných mesiacoch minulého roka si hru v rámci promo týždňov so študentmi a učiteľmi viacerých stredných škôl zahrali certifikovaní lektori spoločnosti OVB, ktorí v predstihu absolvovali 11- dňovú odbornú prípravu na jej výučbu.

 Medzi prvým a druhým kolom hry sa výsledky hráčov častokrát zlepšili až o stovky percent. Dokazuje to najmä, že hranie hry zároveň s odborným výkladom lektora výrazne zvyšujú finančnú gramotnosť hráčov.

 

Reakcie študentov na hru:

„Naučilo ma to lepšie hospodáriť s peniazmi do budúcna.“

„Dozvedel som sa nové informácie o životnom poistení.“

„Hra bola veľmi zábavná a pochopiteľná…“

Reakcie učiteľov, ktorí sa hry zúčastnili:

Hra mala spád, priebeh bol dynamický, zameraný na rýchle rozhodnutia a následnú zodpovednosť zaň. Maturantom mohla navyše pomôcť aj pri ich profesijnej voľbe pri výbere VŠ,“  – Mgr. R. Krošlák.

„Pozitívum je získanie základných info o finančných produktoch, ich výhodách a  nevýhodách,“ – Mgr. A. Haninová..

 

„Pri hre – a aj táto je toho dôkazom – sa dá veľa naučiť nenásilným spôsobom a možno aj rýchlejšie a efektívnejšie, ako pri cielenej prednáške,“  – Mgr. H. Urminská.

„Prvé výsledky ako aj reakcie študentov a učiteľov nám ukázali, že sme sa vydali správnou cestou. S pomocou našich certifikovaných lektorov budeme i naďalej pokračovať v tomto projekte, ktorý privedie všetkých hráčov k poznaniu, žefinančné plánovanie je v živote človeka dôležité. Finančne vzdelaní ľudia si vedia lepšie vážiť peniaze, správne sa rozhodnúť v rôznych životných situáciách a vedia zabezpečiť lepšiu budúcnosť sebe a svojim blízkym,“ uzatvára Ivica Chačaturianová.

 

Projekt Finančná sloboda OVB

·        spolu s projektom Moja Família tvorí CSR projekt spoločenskej zodpovednosti spoločnosti OVB

·        je určený predovšetkým žiakom stredných škôl

·        spĺňa všetky požiadavky aktuálneho Národného štandardu finančnej gramotnosti v SR

·        o projekte Finančná sloboda OVB sa dozviete viac na stránkach Finančnej gramotnosti

zdroj: http://www.ovb.sk/aktuality/clanky/sprava/spolocnost-ovb-allfinanz-slovensko-spustila-jedinecny-projekt-financna-sloboda.html