Mgr. Oliver Chudovský

Ja osobne vidím prínos pre študenta hlavne v oblasti poznávania finančných produktov na trhu, získaním základných kompetencií v procese vedenia a investovania vlastných financií.