Adriana Giláňová

Prínos je v tom, že som získala kompetencie ako riadiť vlastné finančné zdroje tak, aby som si zaistila celoživotné finančné zabezpečenie pre seba a svoju domácnosť.