Najnovšie regulácie zatiaľ ľudí najmä zahltili papiermi. Teraz je rad na najlepších sprostredkovateľoch, aby priniesli úžitok z regulácie medzi klientov

Rok 2018 bol z hľadiska regulácií historicky najnáročnejší, zhodli sa všetci účastníci workshop-u Sofisol, ktorý sa konala 10. októbra  v bratislavskom hoteli Park Inn. Aj keď účelom regulácie má byť lepšia ochrana spotrebiteľa, prvotným efektom je zvýšenie objemu informácií pre bežných ľudí. „Urobili sme si modelový príklad  refinancovania hypotéky. Náš allfinanz model, zameraný na komplexné zabezpečenie človeka, nám v tomto prípade velí kombinovať refinančnú hypotéku so životným poistením proti nečakaným rizikám ako vážna choroba či úraz, poistením nehnuteľnosti a domácnosti. K štyrom produktom klient dostáva v dôsledku novej regulácie až 272 strán papierov. Nechcem povedať, že poskytovať klientom detailné informácie je zlé. Je však potrebné sa zamyslieť, ako tento príval informácií urobiť pre klienta zvládnuteľný a premeniť to všetko na lepší úžitok. A to je vec, o ktorú  sa v OVB snažíme v prvom rade,“ povedal predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko Jaroslav Vonkomer.

J. Čillíková: Sprostredkovatelia hrajú kľúčovú rolu

Júlia Čillíková z Úseku regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska podčiarkla obrovský význam sprostredkovania. „Aj keď pravidlá nastavuje regulácia, je to vždy sprostredkovateľ, s ktorým prichádza  klient do kontaktu. Tento vzťah na finančnom trhu považujem za  jeden z kľúčových.“ Podľa Čillíkovej to však neznamená, že jedine sprostredkovateľ nesie zodpovednosť. „Naopak, spotrebiteľ má rovnako svoj diel zodpovednosti pri vlastnej ochrane a za vlastné rozhodnutia.“

Ľudia majú vysokú mienku o svojich znalostiach, realita je však presne opačná

Miriam Čizmazia z Ergo poisťovne pripomenula, že smernica IDD od všetkých vo finančnom sektore očakáva, že sa pozrieme na produkt očami klienta. „Sprostredkovatelia majú tú výhodu, že komunikujú s klientmi v pozitívnej atmosfére dôvery. Sú pre nás cenný zdroj informácií, ktorý zohľadňujeme pri vývoji produktov.“

Alena Fábryová z OVB poukázala na dôležitú úlohu sprostredkovateľov –  vzdelávanie verejnosti a zvyšovanie finančnej gramotnosti. „Prieskumy, žiaľ, hovoria jasnou rečou. Slováci sa vo finančných produktoch skutočne nevyznajú, pričom majú prehnané sebavedomie. Toto platí nielen o mladých, ale aj o starších ľuďoch.“ Príkladom  je prieskum na bratislavskej Ekonomickej univerzite. 70 % študentov si myslelo, že sa vo financiách vyzná, v skutočnosti títo ľudia mali rovnako slabé vedomosti ako menej sebavedomá menšina. Rovnako dopadol prieskum na stredných školách. „Problém je, že mladým ľuďom deformuje predstavy reklama. Napríklad splátkový predaj nepovažujú za úver. Študenti tiež nerozumejú produktom, ktoré denne používajú.“ Podobne zlé je to vo všeobecnej populácii, kde skratku ročnej priemernej mierny nákladov RPMN nepozná až 85 % ľudí. „Pritom toto je jediný parameter, podľa ktorého skutočne môžete porovnať výhodnosť úveru.“

Z prehnaného sebavedomia potom vyplývajú chyby v používaní financií v reálnom živote. „Ľudia majú pocit, že sa nepotrebujú poradiť s odborníkom na financie. Až 55 % Slovákov si pýta radu od rodiny, kde však nájdu rovnako finančne negramotných ľudí. Iba 15 % sa obracia na finančného sprostredkovateľa. Je to podobné, ako keby drvivá väčšina nešla pri vážnej chorobe k svojmu lekárovi, ale liečila sa radami z internetu. Je to chyba.“

V OVB sa učíme najmä praxou, lebo vlastné skúsenosti sú najcennejšie

Ivica Chačaturianová pri téme vzdelávanie, ktoré má v OVB na starosti, zdôraznila dôležitosť praktických skúseností. „Keď sa vzdelávanie robí správne, výsledkom je rozvoj človeka a jeho osobnosti. Kľúčová je pritom cesta a schopnosť vedieť vedomosti správne použiť. V OVB sa učíme najmä stretávaním sa, prácou a v praxi, čo je úplne najdôležitejšie pre získanie správnych kompetencií pre akúkoľvek profesiu.“

Miroslav Ovčarik z Amundi v závere konferencie rozdal niekoľko rád k investovaniu a ocenil spôsob, akým sprostredkovatelia pracujú. „Pri investovaní netreba veci zbytočne komplikovať. Na dosiahnutie úspechu stačí dodržiavať jednoduchú rovnicu: od mladosti tvoriť klientovi rezervu, budovať diverzifikované investičné portfólio, a to všetko znásobiť  dostatočne dlhým časom. Ak to dodržíte, výsledok sa musí dostaviť.“