Mgr. Záhumenský Róbert

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti zahumensky

Región pôsobenia: Celé Slovensko
Spolupráca s OVB od 1999
Motto: Naučme peniaze pracovať pre nás. 
zahumenskyrobert@ovbmail.eu

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, Bratislava
Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava
SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava
Fakulta managementu UK v Bratislave, Odbojárov 10, Bratislava
Ekonomická univerzita v Bratislave, NHF, Dolnozemská cesta 1, Bratislava
Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou
Stredná priemyselná škola Poprad, Mnoheľova 828, Poprad
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec
SSUŠ animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava
Bilingválne gymnázium, C.S.Lewisa, Haanova 28, Bratislava
Gymnázium Duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník