Mgr. Záhumenský Róbert

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti zahumensky

Región pôsobenia: Celé Slovensko
Spolupráca s OVB od 1999
Motto: Naučme peniaze pracovať pre nás. 
zahumenskyrobert@ovbmail.eu

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, Bratislava
Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava
SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava
Fakulta managementu UK v Bratislave, Odbojárov 10, Bratislava
Ekonomická univerzita v Bratislave, NHF, Dolnozemská cesta 1, Bratislava
Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou
Stredná priemyselná škola Poprad, Mnoheľova 828, Poprad