Mgr. Petreje Marián

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti petreje

Región pôsobenia: Západné Slovensko
Spolupráca s OVB od 2008 
Motto: Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody. 
petrejemarian@ovbmail.eu

Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany
SOŠ agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany