Masár Juraj

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti juraj masar

Región pôsobenia: Západné Slovensko
Spolupráca s OVB od 2006 
Motto: Nesnívaj svoj život, ži svoj sen. 
masarjuraj@ovbmail.eu

Základná škola s materskou školou J.M. Hurbana, Beckov č. 410
Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
Základná škola s Materskou školou, Kočovce 380
SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom