Lukič Krošláková Zuzana

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti lukic

Región pôsobenia: Stredné Slovensko
Spolupráca s OVB od 1999
Motto: Dokážeš všetko čo chceš.
kroslakovazuzana@ovbmail.eu

Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske
Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka