Lukič Krošláková Zuzana

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti lukic

Región pôsobenia: Stredné Slovensko
Spolupráca s OVB od 1999
Motto: Dokážeš všetko čo chceš.
kroslakovazuzana@ovbmail.eu