Lucia Chovan

Motto: Nie je dôležité, čo sa ti v živote stane, ale ako sa k tomu postavíš.

Región pôsobenia: Východné Slovensko

Spolupracuje s OVB od roku 2017.

chovanlucia@ovbmail.eu

Lucia Chovan