Kováč Miloš

Región pôsobenia: Celé Slovensko
Spolupráca s OVB od 2001 
Motto: Bohatí ľudia sa neustále učia, chudobní si myslia,že už všetko vedia. Som odhodlaný neustále sa učiť a rásť. 
kovacmilos@ovbmail.eu

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce
Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble
Základná škola Mojmírova 2, Zlaté Moravce
Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou, Hviezdoslavova 68
Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce
Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce