Ing. Štofira Ján

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti stofira

Región pôsobenia: Celé Slovensko
Spolupráca s OVB od 2003
Motto: Poďme spolu pomáhať.
stofirajan@ovbmail.eu

Spojená škola, Jarmočná 1, Modrý Kameň
Základná škola, Školská 604/17, Heľpa
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
Základná škola P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
Gymnázium Golianova 68, Nitra
Technická univerzita vo Zvolene, Katedra Ekonomiky a riadenia LH, T.G. Masaryka 24, Zvolen
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Katedra financií a účtov. Tajovského 10, Banská Bystrica
Stredná Odborná škola pedagogická, Komenského 12, Lučenec

Prehrať video