Černák Radovan

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti cernak

Región pôsobenia: Celé Slovensko
Spolupráca s OVB od 2010
Motto: Úspech je dobrovoľný! 
cernakradovan@ovbmail.eu

Základná škola Ul. M.R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 10, Banská Bystrica
Súkromná SOŠ technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom
Základná škola, ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
Základná škola, Školská 324/8, Trnavá Hora
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom
Súkromná obchodná akadémia, SNP 16, Žiar nad Hronom
Súkromná základná škola, Lazovná 6, Banská Bystrica