Celosvetovú kampaň Global Money Week 2024 priniesla OVB do škôl s hrou Finančná sloboda

Do12. ročníka celosvetovej kampane Global Money Week  organizovanej OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) zameranej na zvyšovanie finančnej gramotnosti, ktorá prebiehala v dňoch 18.3.- 24.3.2024 sa spoločnosť OVB a jej nezisková organizácia OVB Charity & CSR Slovakia zapojili hraním hry Finančná sloboda. Zážitkové vzdelávanie formou stolovej hry, ktorej cieľom je vzdelávanie vo finančnom plánovaní a dosiahnutie finančnej nezávislosti, …

OVB sa zapojí do 12. ročníka celosvetovej kampane Global Money Week 2024

OVB Charity & CSR Slovakia, n. o.  sa v termíne od 18. – 24. marca 2024 zapojí do  kampane Global Money Week 2024 formou vzdelávania pedagógov a študentov základných a stredných škôl v oblasti  finančnej gramotnosti pomocou stolovej hry Finančná sloboda. Global Money Week je každoročná celosvetová kampaň, ktorá má za úlohu zvýšiť povedomie o dôležitosti finančnej gramotnosti. …

Poznáme víťazov finálového kola!

Celoslovenská súťaž v hraní hry Finančná sloboda 2023 prebiehala od septembra do decembra  2023 v troch kolách – školskom, regionálnom a finálovom. Na sviatok sv. Mikuláša 6.12.2023 prišlo súťažiť 19 najlepších dvojíc – víťazov regionálnych kôl ( celkovo 38 súťažiacich) z celého Slovenska na Základnú školu M.R. Štefánika 17 v Žiari nad Hronom, kde sa uskutočnilo finálové kolo.  Tri  víťazné …

Celoslovenská súťaž v hraní Finančnej slobody 2023 prebieha na celom Slovensku!

Súťaž, ktorú v septembri  spustila Nezisková organizácia OVB Charity& CSR Slovakia n.o . prebieha aktuálne na 53 školách po celom Slovensku a súťaží v ňom 1495 žiakov . Do regionálnych kôl postupujú najlepšie dvojice študentov 4. ročníkov, ktoré vyhrajú školské kolo. Regionálne kolá budú prebiehať v 10 okresných mestách. Do finále postúpia dve najlepšie dvojice regionálnych kôl. Tešíme sa, …

Celoslovenská súťaž v hraní Finančnej slobody štartuje!

OVB Charity & CSR Slovakia n. o. v septembri 2023 štartuje súťaž v hraní hry finančná sloboda pre študentov 4. ročníkov stredných škôl za účelom zvýšenia ich finančnej gramotnosti. Súťaž bude prebiehať v 3. kolách – školskom, regionálnom a finálovom na celom území Slovenska. Organizátor venuje do súťaže zaujímavé ceny, ktoré získajú 3 najúspešnejšie dvojice. …

Živá atmosféra pri učení s hrou Finančná sloboda

V tomto školskom roku  hrali hru Finančná sloboda na našej škole dve triedy v priemernom počte 18 žiakov. Zúčastňujú sa jej žiaci vyšších ročníkov, ktorí už majú základné vedomosti o bankách, poistení, investovaní. Preto je pre nich táto hra prínosom. Využívajú teoretické vedomosti pri rozhodovaní v rámci hry.  Atmosféra v triede  je vždy veľmi živá, …

Zrealizovali sme prvú súťaž medzi školami

6. októbra 2022 okresný riaditeľ OVB Mgr. Dávid Zalaba odštartoval so svojím tímom certifikovaných lektorov (Ing. Orsolya Juhászová, Mgr. Dávid Michač, Gabriel  Tanóczky) prvú oficiálnu  súťaž v hraní tejto hry na Slovensku. Súťaž prebiehala 3 mesiace a zapojilo sa do nej 41 škôl z celého Slovenska a hru si zahralo až 1167 študentov. Regionálne kolá prebiehali v Galante, Lučenci, v Komárne, v Šahách, …

Vzdelávanie hrou prinieslo OVB aj do Čadce

Úspešné hranie stolovej hry Finančná sloboda pod vedením certifikovaného lektora Martina Tomčalu. Podujatie sa uskutočnilo dňa 26.1.2023 na Obchodnej akadémii Dušana Metoda Janotu v Čadci. Počas šiestich hodín študenti odohrali dva scenáre s rôznym stupňom náročnosti. O význame tohto spôsobu vzdelávania študentov vo finančnej gramotnosti hovoria aj slová jedného zo študentov: ,,Veľa som sa naučil …