Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko spustila jedinečný projekt Finančná sloboda

hra financna sloboda

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko spustila jedinečný projekt Finančná sloboda

Rýchly vývoj trhu a stále väčšie nároky na spotrebiteľa prinášajú stresové situácie. Ľudia sa pritom často rozhodujú nesprávne, čo môže negatívne ovplyvniť ich súčasnú ako i budúcu finančnú situáciu. Navyše, výsledok prieskumu spoločnosti GfK, ktorý zrealizovala pre OVB Allfinanz Slovensko (ďalej len OVB) ukazuje, že i znalosti finančnej terminológie stredoškolákov dosahujú len priemerné hodnoty.

Aj toto zistenie bolo dôvodom pre spustenie jednej z častí CSR projektu OVB (tj. projektu spoločenskej zodpovednosti) s názvom Finančná sloboda OVB. „Počínajúc školským rokom 2017-2018 sme tento projekt spustili na stredných školách. Je zameraný predovšetkým na zvýšenie finančnej gramotnosti mladej generácie. Ide o moderný spôsob zážitkovej výučby, ktorá prináša zmenu myslenia a správania študentov v riadení osobných financií,“ hovorí Ivica Chačaturianová, prokuristka a riaditeľka odboru vzdelávania OVB. 

Čo prinesie Finančná sloboda hráčom?

Samotná hra Finančná sloboda, ktorá je súčasťou tohto projektu je stolovou hrou s moderátorom pre 6-30 hráčov od 10 rokov. 
Počas hry sa účastníci starajú o peniaze fiktívnej rodiny, do opatery dostanú mladý manželský pár. Prechádzajú s nimi 30 rokov ich života a plnia životné ciele rodiny (bývanie, vzdelanie, dovolenka). Uzatvárajú finančné produkty, sporia si, investujú, čelia rôznym nástrahám života a riešia ich tak, ako by to robili naozaj v živote. „Najvyšším cieľom hry je priviesť hráča k finančnej nezávislosti – stavu, keď má dostatok aktív, ktoré mu generujú pasívny príjem. Do práce už nemusí chodiť z ekonomickej nutnosti, ale len ak chce. A o čase odchodu do dôchodku takisto rozhoduje sám. Finančná sloboda znamená predovšetkým možnosť voľby,“ vysvetľuje Ivica Chačaturianová.

Promo týždne na školách

V posledných mesiacoch minulého roka si hru v rámci promo týždňov so študentmi a učiteľmi viacerých stredných škôl zahrali certifikovaní lektori spoločnosti OVB, ktorí v predstihu absolvovali 11- dňovú odbornú prípravu na jej výučbu.

 Medzi prvým a druhým kolom hry sa výsledky hráčov častokrát zlepšili až o stovky percent. Dokazuje to najmä, že hranie hry zároveň s odborným výkladom lektora výrazne zvyšujú finančnú gramotnosť hráčov.

 

Reakcie študentov na hru:

„Naučilo ma to lepšie hospodáriť s peniazmi do budúcna.“

„Dozvedel som sa nové informácie o životnom poistení.“

„Hra bola veľmi zábavná a pochopiteľná…“

Reakcie učiteľov, ktorí sa hry zúčastnili:

Hra mala spád, priebeh bol dynamický, zameraný na rýchle rozhodnutia a následnú zodpovednosť zaň. Maturantom mohla navyše pomôcť aj pri ich profesijnej voľbe pri výbere VŠ,“  – Mgr. R. Krošlák.

„Pozitívum je získanie základných info o finančných produktoch, ich výhodách a  nevýhodách,“ – Mgr. A. Haninová..

 

„Pri hre – a aj táto je toho dôkazom – sa dá veľa naučiť nenásilným spôsobom a možno aj rýchlejšie a efektívnejšie, ako pri cielenej prednáške,“  – Mgr. H. Urminská.

„Prvé výsledky ako aj reakcie študentov a učiteľov nám ukázali, že sme sa vydali správnou cestou. S pomocou našich certifikovaných lektorov budeme i naďalej pokračovať v tomto projekte, ktorý privedie všetkých hráčov k poznaniu, žefinančné plánovanie je v živote človeka dôležité. Finančne vzdelaní ľudia si vedia lepšie vážiť peniaze, správne sa rozhodnúť v rôznych životných situáciách a vedia zabezpečiť lepšiu budúcnosť sebe a svojim blízkym,“ uzatvára Ivica Chačaturianová.

 

Projekt Finančná sloboda OVB

·        spolu s projektom Moja Família tvorí CSR projekt spoločenskej zodpovednosti spoločnosti OVB

·        je určený predovšetkým žiakom stredných škôl

·        spĺňa všetky požiadavky aktuálneho Národného štandardu finančnej gramotnosti v SR

·        o projekte Finančná sloboda OVB sa dozviete viac na stránkach Finančnej gramotnosti

zdroj: http://www.ovb.sk/aktuality/clanky/sprava/spolocnost-ovb-allfinanz-slovensko-spustila-jedinecny-projekt-financna-sloboda.html

 

OVB pomáha zvyšovať finančnú gramotnosť

financna gramotnost vzdelanie

OVB pomáha zvyšovať finančnú gramotnosť

 Čo je Projekt finančnej gramotnosti?

 

Ide o nekomerčnú aktivitu spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s., ktorej cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť v slovenských rodinách a na školách.

Prečo práve Projekt finančnej gramotnosti?

Jedným z dôvodov, prečo sa OVB rozhodlo organizovať takýto projekt je výsledok medzinárodného prieskumu finančnej gramotnosti PISA 2015. Slovenskí žiaci z 292 škôl v ňom totiž dosiahli len 445 bodov, čo je skóre pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Spomedzi 15 krajín, v rámci krajín OECD dosiahlo výrazne nižší výkon ako Slovensko iba Čile.

Finančná gramotnosť je pritom chápaná ako schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov, s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

 Ďalším dôvodom projektu je výsledok dotazníkového prieskumu spoločnosti Gfk, ktorý zrealizovala pre spoločnosť OVB. V tomto prieskume sa zistilo, že znalosti finančnej terminológie študentov vyšších ročníkov stredných škôl dosahujú len priemerné hodnoty. Napríklad – na čo slúži hypotéka vie odpovedať až 80 percent žiakov. Avšak čo je to ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) vedelo len 18 percent ľudí. Pojem kontokorent pozná len približne 40 percent študentov. A nákup na splátky nepovažuje až vyše 30 percent študentov za úverový produkt.

OVB Allfinanz Slovensko a.s. aj na základe týchto výsledkov pociťuje spoločenský záväzok zvyšovať finančnú gramotnosť obyvateľstva. Preto už siedmy rok organizuje projekt Moja Família a na školy prináša hru Finančná Sloboda.

Čo prináša projekt Moja Família?

Tento nekomerčný projekt organizuje OVB už od roku 2011 a je určený primárne žiakom základných škôl. OVB poskytuje školám výukové podklady, konzultácie prostredníctvom lektorov z radov svojich sprostredkovateľov a prístup k internetovej hre Moja Família. 
Hra Moja Família je simulátorom rodinného hospodárenia. Žiak v úlohe manažéra rodiny plní potreby jej členov, rieši výdavky a snaží sa ušetriť rodine peniaze na vysnívanú dovolenku. Teóriu a internetovú hru uzatvára znalostný test, ktorý je vo forme on-line komiksu.

V prípade záujmu o bližšie informácie kliknite na www.mojafamilia.sk, v časti s názvom Informácie pre fanúšikov.

V ďalšej časti si predstavíme projekt Finančná sloboda.

 

zdroj: http://www.ovb.sk/aktuality/clanky/sprava/ovb-pomaha-zvysovat-financnu-gramotnost.html