Zemaníková Silvia

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti zemanikova

Zemaníková Silvia

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti zemanikova

Región pôsobenia: Stredné Slovensko
Spolupráca s OVB od 2010
Motto: Hľadaj spôsob ako sa to dá, nie výhovorku prečo by to nešlo.
zemanikovasilvia@ovbmail.eu


Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín
Škola úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora 6, Ružomberok

 

Veselá Zuzana

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti vesela

Veselá Zuzana

Región pôsobenia: Celé Slovensko
Spolupráca s OVB od 2006 
Motto: Usiluj sa, aby si mal to, čo miluješ, inak budeš nútený milovať to, čo máš.
veselazuzana@ovbmail.eu

SPŠ Stavebná, Veľká Okružná 25, Žilina

Ing. Heidlasová Milada

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti heidlasova

Ing. Heidlasová Milada

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti heidlasova

Región pôsobenia: Stredné Slovensko
Spolupráca s OVB od 2001 
Motto: Len to je stratené, čo sme vopred vzdali.
heidlasovamilada@ovbmail.eu

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Pov. Bystrica, Elokované prac. v Ilave
Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín
SSOŠ ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, Bratislava

Prehrať video

Lukič Krošláková Zuzana

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti lukic

Lukič Krošláková Zuzana

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti lukic

Región pôsobenia: Stredné Slovensko
Spolupráca s OVB od 1999
Motto: Dokážeš všetko čo chceš.
kroslakovazuzana@ovbmail.eu

Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske
Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Stredná športová škola, Staničná 6, Trenčín

Ing. Štofira Ján

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti stofira

Ing. Štofira Ján

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti stofira

Región pôsobenia: Celé Slovensko
Spolupráca s OVB od 2003
Motto: Poďme spolu pomáhať.
stofirajan@ovbmail.eu

Spojená škola, Jarmočná 1, Modrý Kameň
Základná škola, Školská 604/17, Heľpa
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
Základná škola P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
Gymnázium Golianova 68, Nitra
Technická univerzita vo Zvolene, Katedra Ekonomiky a riadenia LH, T.G. Masaryka 24, Zvolen
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Katedra financií a účtov. Tajovského 10, Banská Bystrica
Stredná Odborná škola pedagogická, Komenského 12, Lučenec

Prehrať video

Mgr. Záhumenský Róbert

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti zahumensky

Mgr. Záhumenský Róbert

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti zahumensky

Región pôsobenia: Celé Slovensko
Spolupráca s OVB od 1999
Motto: Naučme peniaze pracovať pre nás. 
zahumenskyrobert@ovbmail.eu

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, Bratislava
Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava
SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava
Fakulta managementu UK v Bratislave, Odbojárov 10, Bratislava
Ekonomická univerzita v Bratislave, NHF, Dolnozemská cesta 1, Bratislava
Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou
Stredná priemyselná škola Poprad, Mnoheľova 828, Poprad
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec
SSUŠ animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava
Bilingválne gymnázium, C.S.Lewisa, Haanova 28, Bratislava
Gymnázium Duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník

Ing. Drienková Katarína

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti drienkova

Ing. Drienková Katarína

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti drienkova

Región pôsobenia: Východné Slovensko
Spolupráca s OVB od 2007 
Motto: Nie je dôležité koľko ľudí poznám ja, ale koľko ľudí pozná mňa. 
drienkovakatarina@ovbmail.eu

Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39, Košice
SOŠ polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Pracovisko Kapušianska 6, Michalovce
S.P.A.C.E – Spolok pre aktivitu, cestovanie, Agátová 296, Trnavá Hora

Prehrať video

Kováč Miloš

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti kovac

Kováč Miloš

Región pôsobenia: Celé Slovensko
Spolupráca s OVB od 2001 
Motto: Bohatí ľudia sa neustále učia, chudobní si myslia,že už všetko vedia. Som odhodlaný neustále sa učiť a rásť. 
kovacmilos@ovbmail.eu

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce
Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble
Základná škola Mojmírova 2, Zlaté Moravce
Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou, Hviezdoslavova 68
Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce
Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce

Kopernický Miroslav

Kopernický Miroslav

Región pôsobenia: Celé Slovensko
Spolupráca s OVB od 1997
Motto: „ V živote sa treba snažiť o dve veci: prvá – dostať to, čo chceme, a druhá – užiť si to. Iba tí najmúdrejší z ľudí dosiahnu tú druhú.“  Logan Pearsall Smith 
kopernickymiroslav@ovbmail.eu

Prehrať video

Masár Juraj

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti juraj masar

Masár Juraj

certifikovaný lektor finančnej gramotnosti juraj masar

Región pôsobenia: Západné Slovensko
Spolupráca s OVB od 2006 
Motto: Nesnívaj svoj život, ži svoj sen. 
masarjuraj@ovbmail.eu

Základná škola s materskou školou J.M. Hurbana, Beckov č. 410
Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
Základná škola s Materskou školou, Kočovce 380
SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom